demonstratie

Wij zijn graag bereid voor animatie te zorgen met een van onze ballons.

Indien U een evenement plant en u zou ons willen uitnodigen, dan verheugen wij er ons op dat U ons zou contacteren. Een demonstratie kan geboekt worden per telefoon of via e-mail.

Animatiemogelijkheid en voorwaarden
De ballonmand is zo uitgerust dat we er snoepjes mee kunnen droppen. Indien U dat wenst gelieve dan voor het snoepgoed te zorgen. Onze  snowman kan, indien de gasflessen volledig gevuld zijn, gemiddeld 40 minuten in de lucht blijven. Buitentemperatuur en wind spelen wel een rol.Evenzo kunnen er ook verscheidene korte vluchten geprogrammeerd worden. Wij moeten wel altijd rekening houden met de weersomstandigheden. Bij regen is het onmogelijk met de ballon te varen. Door ondervinding weten wij dat felle en of turbulente wind te vermijden zijn. Daarom oordelen wij ter plaatse of de windsterkte het mogelijk maakt de ballon veilig te laten opstijgen. Het is wel zo dat in de late namiddag de wind meestal afzwakt en de turbulentie afneemt. We hebben dan meer kans om de ballon veilig te laten opstijgen.

Veiligheid.  
Wij rekenen er op dat U het nodige doet om een plaats ( min. 13 m X 13 m ) te voorzien zodat wij veilig onze ballon  kunnen laten opstijgen. Deze plaats moet vrij zijn van obstakels zoals palen, bomen en elektrische leidingen. Denk daarbij ook aan de veiligheid van de toeschouwers.

onze sneeuwman modelluchtballondemonstratie modelballonvaren

Kosten van een demonstratie.   
Vermits wij ons moeten verplaatsen om de crew (3 personen) en het ballonmateriaal ter plaatse te brengen zijn er vervoerskosten. Deze worden met U vooraf besproken. Indien de duur van het evenement en / of de ligging er van ons noodzaakt in uw omgeving te overnachten dan hopen wij dat U een verblijf voor ons boekt of u komt tussen in de kosten als wij zelf de overnachting moeten boeken. Dit zijn eventuele verblijfskosten. Gasverbruik wordt ook in rekening gebracht naargelang het aantal vaarten dat U wenst. Indien U zelf gas ( propaan ) ter beschikking stelt worden deze kosten uiteraard niet aangerekend. De totale kosten worden vooraf in onderling overleg bepaald.

Wij hopen dat we U hebben kunnen overtuigen dat een demonstratie met één van onze modelballonnen een meerwaarde kan betekenen voor uw evenement.

Indien U nog vragen hebt omtrent een boeking aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wij zijn steeds bereid voor u de best mogelijke oplossing te zoeken.